Tác Giả Tây Lan Hoa Sao Vưu Ngư

  • Xuyên Qua Ta Là Quảng Lộ Trong Hương Mật

    Xuyên Qua Ta Là Quảng Lộ Trong Hương Mật

    Văn Án:

    Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua Ta Là Quảng Lộ Trong Hương Mật của tác giả Tây Lan Hoa Sao Vưu Ngư. Quảng Lộ: Trước đây, ta yêu ngươi điên chưa từng cầu mong ngươi sẽ ngoái đầu nhìn ta. Nhưng hiện giờ, ta chỉ nghĩ sống cho chính mình.

    Nhuận Ngọc: Ta biết rằng ngươi luôn ở sau ta, thế nên cho rằng ngươi vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi. Chưa từng nghĩ tới, ngươi sẽ rời đi ta.