Tề Lạc Nguyệt

 • Năm Người Chồng: Hồ Ly Dễ Thương Sắp Lấy Chồng

  Năm Người Chồng: Hồ Ly Dễ Thương Sắp Lấy Chồng

  (Hỏa Hồ) Hạ Bạch Viêm: "Ngươi lại đi chơi ở đâu vậy? Lần sau ngươi không thể vượt qua tầm mắt của ta"

  (Ngân Long) Ngân Thiên: "Xú nha đầu, ngươi ăn cái gì, Ngân Ngư của ta đâu?

  (Bạch Giao Long) Ngân Niệm:" Cô nương đã cứu ta, ta chính là người của cô nương.

  (Hắc Sói) Ám Sí:" Lần sau bắt được ngươi nữa, ta sẽ không thả ngươi trở về"

  (Diều Hâu) Hồ Diên Vũ: "Ngươi là ta nhặt, tự nhiên là người của ta"