Thạch Đầu Dữ Thủy

 • Đích Tử Nan Vi

  Đích Tử Nan Vi

  Đích Tử Nan Vi (Làm đích tử thật khó; đích tử = con trai vợ cả)
  Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT
  Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không

  Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt.

  Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác.

  Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế.