Tác Giả Thẩm Duy Biện

 • Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

  Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

  Tên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜

  Tác giả: Thẩm Duy Biện/ 沈唯别

  Thể loại: Thanh xuân vườn trường

  Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬

  Giới thiệu:

  Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân của ai. Thanh xuân mỗi người đều không giống nhau, có bao nhiêu sắc màu, có bao nhiêu đần độn vô vị, chỉ riêng người đó mới biết.

  Cô, Thẩm Duy Nhiên, là một học sinh bình thường nhưng thanh xuân lại không giống những người khác, từ thời thiếu niên ngây thơ tới lúc trưởng thành, từ tình yêu tình bạn tới tình thân vĩnh cửu, mọi thứ đều là bi thương.

  Hoa đào nở là mùa tương ngộ, cánh hoa điêu tàn kia có lẽ sớm đã chú định bọn họ có duyên mà không phận. Ai là khách qua đường của ai, và ai sẽ vì ai mà dừng lại?

  P.s Trong truyện mình có dẫn theo link bài hát xuất hiện trong chương, các bạn mở wifi/3G/4G để nghe nha.