Tác Giả Thần Hồng Hỏa Đích

 • Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

  Thầy Giáo Luôn Thích Làm Em!

  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại,OE, Tình cảm, H, Vườn trường, NP

  Ông trời rất công bằng với mọi người ví dụ như sẽ có sự cân bằng giữa ngoại hình cùng trí tuệ. Điển hình như cô bộ ngực sữa to thì tất nhiên sẽ để cô có chỉ số thông minh thấp kẻo mất cân đối và không hài hòa!

  Đây gọi là ngực đại ngốc nghếch.

  Hạ Ti Ti là học sinh trung học, mỗi ngày cô đều phải sống chìm trong tinh dịch...

  Nhìn thấy những thầy giáo đó, hạ thể cô liền sẽ ướt...? ( NP+ cao H)