Tác Giả Thân Vương

 • Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

  Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

  Tác giả: Thân Vương

  Thể loại: Đô Thị, Võng Du

  Đỉnh cấp sát thủ Tiêu Thần, dựa vào một bộ công pháp do Đồ Long giả lưu lại《 Cầm long bí điển 》, tuyên thệ phải đánh hạ một mảnh hậu cung thật lớn!

  Ngươi hỏi trong hậu cung có bao nhiêu người? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hiện đã có mười mấy, tương lai đường còn rất dài...

  Mỹ nhân toàn bộ thu!