Thang Thang Xuyến Hương Thái

 • Cùng Người Cưới Trước Yêu Sau

  Cùng Người Cưới Trước Yêu Sau

  Văn án:
  Bác sĩ thực tập thanh thuần phúc hắc vs nữ vương băng sơn giới thương trường ba nắng bảy mưa.
  Bác sĩ Hạ: Thoả thuận kết hôn với nữ vương ba lần bảy hai mươi mốt, chăm sóc lẫn nhau cuối cùng giỡn quá thành thiệt.
  Diệp tổng: Con người ẩm ương vì quá lãnh nhạt mà mất đi thê tử..
  Chính truyện.
  Trước khi kết hôn.
  Diệp cao kiều: "Chỉ là thoả thuận kết hôn, không được can thiệp vào cuộc sống riêng, tôi cũng không ngại trong lúc kết hôn cô và người khác nói chuyện yêu đương."
  Sau khi kết hôn...
  Diệp cao kiều: "người đó là người yêu của cô?"
  Diệp cao kiều: "Sao giờ chưa về? Sau này trực ban muộn tôi đến đón cô."
  Diệp cao kiều: "Cô đừng hiểu lầm, tôi với người ta không có gì."
  Hạ bó tay: "Diệp tổng à, không phải nói không can thiệp đời tư nhau sao?"
  Diệp cao kiều: "..."