Thang Trân Ni

 • Ta Cùng Bạch Nguyệt Quang So Mệnh Trường

  Ta Cùng Bạch Nguyệt Quang So Mệnh Trường

  Tên Hán Việt: Ngã hòa bạch nguyệt quang bỉ mệnh trường

  Tác giả: Thang Trân Ni

  Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
  Tình trạng bản edit: đang lết...

  Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Sinh con, Song tính, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Chủ thụ

  Trước ngược thụ sau ngược công, truy thê, cẩu huyết, song tính, sinh con miêu tả không nhiều lắm.

  Vai chính: Khuất Ngưỡng Sơn, Nguyễn Thu Dữ
  Vai phụ: Hứa Địch, Hàng Nhất Tư, Tống Giáng,...

  Một câu tóm tắt: Ta vọng tưởng cùng ngươi bạc đầu không thay đổi.