Tác Giả Thanh Dii

 • Vợ Yêu Xin Chào

  Vợ Yêu Xin Chào

  Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Xin Chào của tác giả Thanh Dii. "Tôi với anh đôi người xa lạ, chỉ là do mẹ nối cha mai, chẳng có yêu lại phải nên duyên, ấy thế mà tim tôi lạc lối. Nhưng với anh ai mới là tất cả, tôi yêu anh nhưng chỉ là người thứ ba."

  "Em có biết em ngốc đến thế nào không?"

  "Thế nào?"

  "Đến mức cả thế giới đều biết anh yêu em nhưng em lại chẳng biết anh thương em."

  Không thể trách Nha Hi, bởi vì hôn nhân này là mai mối, là trách nhiệm, là nợ trả nợ, làm sao có thể mơ tưởng đến Dư Thế Phàm có thể yêu Nha Hi.