Tác Giả Thanh Phong Linh Tâm

 • Chưởng Sự

  Chưởng Sự

  CHƯỞNG SỰ

  Tác giả: Thanh Phong Linh Tâm

  Thể loại: xuyên không, cổ đại, điền văn.

  Converter: ~Watery~

  Edit: Leo

  Beta: Linh sniper

  Văn án

  Nàng vừa tỉnh dậy thấy mình trở thành nha hoàn hầu hạ người ta.

  Không phải là vấn đề?

  Nàng vừa động đao, đã biết điêu khắc, tạo vật.

  Không coi là ngạc nhiên?

  Nàng vừa thấy gỗ, đã biết nặng nhẹ chìm nổi, có thể thành thuyền hay không thành thuyền.

  Không tính là dị năng?

  Cũng may còn có vài tài lẻ để mưu sinh, cuộc đời nàng không có chí lớn, chỉ mong làm một chưởng sự nhỏ bé, cầu an cư lạc nghiệp.

  Biết vâng lời, sao lại vượt qua chủ nhân?

  Biết vâng lời, sao lại rước đến nam nhân?

  Biết vâng lời, sao lại… khiến nàng không thể thanh tĩnh được?