Thanh Thanh Huyền

 • Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em

  Anh Có Thể Hay Không Hống Hống Em

  Tác giả: Thanh Thanh Huyền

  Chuyển ngữ: Jan"decem.

  Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, niên hạ công, giới giải trí, nhiều cp, duyên trời tác hợp, 1x1, HE.

  Số lượng: 97 chương + 7 phiên ngoại

  Bản gốc: Hoàn.

  Bản dịch: Đang tiến hành.

  Truyện này còn có tên là 《 chó con công bồi dưỡng kế hoạch 》

  Nỗ lực trưởng thành âm trầm quái gở khóc xấu chó con công X thành thục lý trí ôn nhu có tài nam thần đại biên kịch thụ.