Tác Giả Thảo Ất Phi Văn

 • Ao Thần

  Ao Thần

  Bạn đang đọc truyện Ao Thần của tác giả Thảo Ất Phi Văn. Nàng đứng bên ao nước, đôi tay chống lên rìa ao.

  “Em về rồi đây.”

  Một bóng hình thanh nhã nhảy vọt khỏi mặt ao, cuốn nàng dấn sâu vào lòng nước.

  “Về rồi thì không được đi nữa.”

  Tôi muốn ghì giữ em lại nơi chỉ có hai chúng ta.

  Không còn có một ai khác.

  Giới thiệu một câu: Gã nhân ngư trong mắt em, cất em sâu trong cõi lòng.

  Lập ý: Chớ nên tự tiện tới gần động vật hoang dã.