Thập Điểm Hoa Khai

 • Hoàng Hậu Ở Hiện Đại

  Hoàng Hậu Ở Hiện Đại

  Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Ở Hiện Đại của tác giả Thập Điểm Hoa Khai. Khi Hoàng Hậu cùng sủng phi ở cổ đại, thế mà đồng thời cùng tới hiện đại.

  Một người giống như con cưng của trời, muôn vàn sủng ái, ai ai cũng thích.

  Một người lại như con ghẻ, bé gái mồ côi, ai ai cũng khinh.

  Hoàng Hậu Mary Sue, sủng phi đáng thương.

  Trước khi khôi phục ký ức: Hoàng hậu mỗi ngày đều sủng sủng sủng, chọc chọc chọc

  Sau khi khôi phục ký ức: Sủng phi hằng ngày chính là ----đoán xem.

  Đây là cố sự Hoàng hậu cùng Vân phi trong "Thiên Kiêu" đến hiện đại.