Tác Giả Thập Niên Chấp Tư Nhan

  • Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

    Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

    Bạn đang đọc truyện [Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp của tác giả Thập Niên Chấp Tư Nhan. Thật ra cảm giác "yêu" rất đơn giản.

    Chỉ mổ ánh mắt, một giây phút nhìn nhau, lại hóa thành nhất kiến chung tình.

    Rung động chỉ trong chớp mắt, không cần biết đối phương là ai, càng không nghĩ giới tính thế nào, chỉ biết rằng, tôi đã yêu cậu.