Tác Giả Thất Linh

 • [Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Không Phải Em Trai

  [Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Không Phải Em Trai

  Trên đời này chỉ sợ không có người tốt hơn Tiêu Chiến.

  Cho dù anh có khiến mình tức giận, cãi nhau với mình.

  Nhưng Vương Nhất Bác chỉ biết thời điểm gặp Tiêu Chiến lần đầu tiên, đã thích anh.

  Là cái loại thích mà vĩnh viễn sau này không thể thay đổi.

  Sau này có vô số lần, đều cần Vương Nhất Bác cấp tốc chọn lựa, nhưng cậu cũng đều từ chối.

  Bởi vì Vương Nhất Bác cậu, chỉ biết chiều chuộng Tiêu Chiến.