Tác Giả Thất Lý Tầm

 • Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

  Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

  Dịch giả/Editor: Tê Tê Team
  Tổng chương: 85

  1. Ai nấy đều nói Giang Ký Minh cao lãnh, ban đầu Tống Phưởng cũng giơ hai tay hai chân đồng ý. Mãi đến một hôm Tống Phưởng ở căn cứ của RG bị anh ấn đầu hôn, cô mới biết người này vốn là một tên quái đản đa nhân cách ý!

  2. Em thích anh. Thích anh trêи sân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thích anh khoác quốc kỳ lên người được vạn người chú ý. Thích anh dịu dàng nói rằng anh rất thích em.

  Note: Nữ thủ khống, mê tay nam chính, nam chính tận dụng lợi thế cua luôn nữ chính. Ngọt ngào