Tác Giả Thì Gian Chử Hồng

 • 36 Kế

  36 Kế

  Tác phẩm: 36 Kế
  Tác giả: Thì Gian Chử Hồng Thự ( Thời gian nồi khoai luộc)
  Tình trạng bản Raw: 56 chương
  Editor: Diệp Lục
  Beta: Vệ Minh Khê
  Văn án:
  Hứa Thiên Mạc bị gia đình ép kết hôn, không còn cách nào khác đành phải tìm "đối tượng" kết hôn nhanh chóng. Cô không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp phải mẹ chồng cực phẩm phúc hắc, từ đó "cuộc chiến" mẹ chồng nàng dâu bắt đầu.

  Nội dung: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, mẹ chồng nàng dâu
  Nhân vật chính: Hứa Thiên Mạc, Nghiêm Như Tuyết
  Nhân vật phụ: Những người khác