Tác Giả Thiên Nham

 • Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

  Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

  Edit: Tiểu Hi Hi (ch1-9), Chunee (ch10-end)
  Thể loại: Huyền huyễn, bá đạo Lang Vương công, đáng yêu hồ ly thụ, công sủng thụ, nam nam sinh tử  (ở phiên ngoại), H văn, nhất thụ nhất công, HE.

  Cư nhiên Lang Vương lại lớn gan lớn mặt dám có ý định chiếm lãnh địa của Hồ tộc ta, không thể để y tác oai tác quái được!

  Hình như... Hình như... Mình nghĩ sai rồi, Lang vương không phải đến gây chiến. Mà là đến cầu thân sao?

  Này này... không được sờ loạn, ta là nam nhân đó nha, không phải là tân nương tử của ngươi đâu à!

  Sớm bị ăn sạch sẽ, tiểu hồ ly rống lên ba chữ với tên kia: “đại sắc lang”, lòng tràn đầy oán khí!