Tác Giả Thời Tể

 • Anh Ấy Không Biết Tôi Đã Chết

  Anh Ấy Không Biết Tôi Đã Chết

  Tháng đầu tiên mà tôi bỏ đi, Lục Giang Minh vẫn ăn chơi sung sướng

  Tháng thứ hai mà tôi rời đi, Lục Giang Minh thỉnh thoảng sẽ bị mất ngủ

  Tháng thứ ba mà tôi rời đi, Lục Giang Minh bắt đầu đi tìm tôi

  Chỉ tiếc là tôi đã chết, hắn không biết

  [Còn một đoạn nhưng không biết phải edit sao hết]

  [Bệnh trầm cảm thụ x Lăng nhăng công]

  Cảnh báo của tác giả: Công không khiết, nhiều lần ngoại tình. Tra công tiện thụ, BE.

  Cảnh báo của edit: Công rất lạm giao

  [Truyện còn đang trong quá trình beta nên không mượt, mong thông cảm]