Thu Thiên Tại Thời

 • Quả Hồng Nhũn

  Quả Hồng Nhũn

  Tác phẩm: Quả Hồng Nhũn

  Tác giả: Thu Thiên Tại Thời

  Edit: Dưa

  Raw: Chủ Công Convert

  Ngày bắt đầu edit: 11/2/2020 - 28/4/2020

  Thịnh Kỳ Phương x Bái Chính

  Thể loại: Chủ công, hiện đại, nhẹ dạ nam thần công x bệnh kiều hắc hóa thụ, thụ tù cấm công, máu chó, ngược.

  Tình trạng tác phẩm gốc: 11 chương ( HOÀN)

  Tình trạng edit: Hoàn