Tác Giả Thuế Biến Đích Ưng

 • Ác Nữ Quay Về

  Ác Nữ Quay Về

  Thể loại: Trọng sinh, Xuyên không, Nữ cường

  Văn án:

  Nàng của kiếp trước thật sự quá ngây thơ, lại không lường trước được kẻ mà mình trợ giúp đi lên vị trí tối cao kia lại lòng dạ hiểm ác, lợi dụng xong thì vứt bỏ nàng.

  Nàng giúp hắn nắm trong tay quyền lực, hắn trả lại cho nàng là cửa nát nhà tan, địa vị hoàng hậu dĩ nhiên cũng từ người khác ngồi xuống.

  Nàng không còn gì cả!

  Đời này có thể sống lại, trọng sinh trở về khi đó, lúc nàng vẫn chưa gặp được hắn.

  Thời gian này nàng còn ở tại nông thôn xa xôi hẻo lánh, có lẽ đây là cơ hội để nàng lên kế hoạch cho sau này...

  Có cừu nàng ắt báo cừu, có oán nàng tất phải báo oán.