• Có Em Chung Đường

    Có Em Chung Đường

    Kỷ Tiểu Dao vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra mình sống lại trong một thị trấn nhỏ vào những năm tám mươi, chín mươi của thế kỷ trước.
    Sau đó, từ một Lolita ngây thơ bất an dần dần bị nuôi dưỡng thành một cô vợ nhỏ được thương yêu vô chung đây là một tựa truyện ngọt ngào ấm áp, không có một chút ngược.