Tác Giả Thượng Thanh Khâm Tử

  • Sủng Vợ Lên Trời

    Sủng Vợ Lên Trời

    Bạn đang đọc truyện Sủng Vợ Lên Trời của tác giả Thượng Thanh Khâm Tử.

    "Tổng giám đốc Lục, vừa nãy ngài nói muốn kết hôn, không biết tôi thì có thể không?"

    Bị phản bội, Đường Nhược Sơ theo nhu cầu tìm đến tổ chức kết hôn xa lạ. Ngờ đâu cuộc hôn nhân này lại là bước ngoặt cả đời cô, con đường trước mắt không biết sống chết, là một cuộc đau thấu tâm, hay là ngọt ngào chân chính, hoặc là cô.