Tiết Mặc Thành Hải

 • Dưỡng Quỷ Sư

  Dưỡng Quỷ Sư

  Tác giả: Tiết Mặc Thành Hải

  Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

  Kẻ đặc biệt có lý tưởng đặc biệt, trải qua những câu chuyện đặc biệt. Có những âm hồn bất tán, nghịch đạo cưỡng cầu. Có những pháp sư mọc lên, thế thiên hành đạo. Có người nhận mệnh Địa Phủ, ăn lương Âm Ty, bảo vệ lẽ tự nhiên.

  Thiên địa khôn dưỡng quỷ thuật, nghịch luân bội lý nhất quyết thu, nhật nguyệt tương giao điểm kim bút, quỷ thần hỗ trợ đối tà tru, hắc dạ phong tình vọng tinh tú, thanh nhân nhã ý hoạ minh phù.