Tác Giả Tiểu Manh Tịnh

 • Thần Y Thích Giết Chóc

  Thần Y Thích Giết Chóc

  Kẻ đã tru diệt tộc ta, ta sẽ không buông tha.

  Kẻ  đã phụ ta, ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

  Ba năm trước, ta không đủ sức phản kích

  Ba năm sau, ta trở lại, để báo thù!!!

  Võ đạo vô địch, y đạo vô song.

  Cười nhìn các ngươi, ai dám tranh phong?

  Main max bá max ác max mưu kế,.... Điều quan trọng hơn hết là MAXCẤP!!!!!!!!!