Tiểu Thiến Lam

 • Rượu Hoa Thông

  Rượu Hoa Thông

  Truyện Rượu Hoa Thông của tác giả Tiểu Thiến Lam kể về một người là tướng quân bị trọng thương trong rừng, một người là đại phu bị mù, đi hái thuốc vô tình nhặt về một bệnh nhân.

  Tiêu Hành không có tiền để trả cho Tạ Thầm, thế là chủ động xin ở lại làm công.

  A Sênh là dược đồng, giúp đỡ Tạ Thầm, bỗng nhiên xuất hiện thêm một người làm, cái gì cũng có thể làm, việc nặng nhọc vất vả cỡ nào cũng ôm đồm.

  Đáng lẽ hắn sẽ thấy nhẹ nhàng lắm, nhưng mà lúc nào cũng cảm giác không yên tâm, hắn cảm thấy người này dường như đang ôm mưu đồ nào đó với đại phu nhà hắn!