Tiểu Thư Ba Phút

 • Người Yêu ‘Vô Tính’ Trước Và Sau Khi Kết Hôn

  Người Yêu ‘Vô Tính’ Trước Và Sau Khi Kết Hôn

  Tên khác: NGƯỜI YÊU NON-SEXUAL TRƯỚC VÀ SAU KHI KẾT HÔN

  Thể loại: Hiện đại, đoản văn, cưới trước yêu sau, nam bác sĩ tâm lý & nữ giáo viên, có bệnh tâm lý nhẹ, nhẹ nhàng, 1v1, HE

  Độ dài: 8 chương

  Editor: Pannie

  Chú giải: Vô tính là sự thiếu hấp dẫn tình dục đối với người khác, ít quan tâm hoặc không có hứng thú với ham muốn hoạt động tình dục.