Tinh Không Vũ

 • Đích Nữ Mưu Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

  Đích Nữ Mưu Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

  Văn án:

  Truyện Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên của tác giả Tinh Không Vũ kể về tam tiểu thư phủ Thừa tướng, vốn là thiên kim tiểu thư dòng chính, là con vợ cả, thân phận tôn quý, thế nhưng dung mạo lại không được dễ nhìn, bị người coi vắng vẻ.

  Bảy năm trước, biến cố xảy ra, gia môn bị đánh một đòn nặng nề, mẫu thân hàm oan mà xa lìa nhân thế, không ai coi trọng nàng, nên cũng nhân đó vứt bỏ nàng tới nông thôn, cho nàng tự sinh tự diệt.

  Ngủ đông bảy năm trời, nàng lại quay về đế đô, lần này nàng thề, những kẻ lòng mang ý xấu, đã từng hãm hại nàng, nàng sẽ từng bước giẫm nát họ.

  Di nương ác độc, nhổ hết răng bà ta, thứ tỷ ngông cuồng, không coi ai ra gì, hạ độc khiến mặt nàng nở hoa...

  Xem ai còn dám khi dễ nàng?

  Nhưng đấu đấu, lại đấu ra một sát tinh mặt đen, nàng hận nghiến răng nhưng không thể làm gì được hắn...