Tác Giả Tình Ức Lưu Niên

 • Từ Đánh Dấu Bắt Đầu Làm Trăm Tỷ Đại Lão

  Từ Đánh Dấu Bắt Đầu Làm Trăm Tỷ Đại Lão

  Đinh! Giang Thần đưa một cái chuyển phát nhanh, thu được thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống!

  Khen thưởng một cỗ Lamborghini Veneno, kéo oanh, huyễn khốc, soái nổ!

  "Đinh... Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, đạt được công ty lên sàn 30% cổ phần!"

  "Đinh..."

  ...

  Giang Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ cần thể nghiệm nhân sinh liền có thể trở thành thần hào!
  ...