Tác Giả TNDN

 • Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng

  Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng

  Bạn đang đọc truyện [Giới Giải Trí] Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng của tác của tác giả TNDN. Lúc ấy, cả người ướt nhẹp, chật vật bò lên trên đất, cô ngẩng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt dịu dàng ôn hòa của Giải Yến.

  Anh ấy còn cầm chiếc áo khoác lông sẫm màu choàng cho cô.

  Lúc ấy, Tang Noãn liền nghĩ đến một câu: Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. (Vị công tử đoan chính, phong thái ôn nhuận như ngọc)

  Nhưng cô làm sao biết, người đàn ông này mỗi đêm lại như điên cuồng xé ảnh cô, sau đó lại mang vẻ mặt dịu dàng kia, dán từng mảnh nhỏ lại....
 • Giới Giải Trí Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng

  Giới Giải Trí Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng

  Văn án:

  Bạn đang đọc truyện [Giới Giải Trí] Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng của tác của tác giả TNDN. Lúc ấy, cả người ướt nhẹp, chật vật bò lên trên đất, cô ngẩng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt dịu dàng ôn hòa của Yến.

  Anh ấy còn cầm chiếc áo khoác lông sẫm màu choàng cho cô.

  Lúc ấy, Tang Noãn liền nghĩ đến một câu: Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. (Vị công tử đoan chính, phong thái ôn nhuận như ngọc)

  Nhưng cô làm sao biết, người đàn ông này mỗi đêm lại như điên cuồng xé ảnh cô, sau đó lại mang vẻ mặt dịu dàng kia, dán từng mảnh nhỏ lại.