Tác Giả Toan Duẩn Kê Bì Thang

  • Mỹ Thực Manh Chủ

    Mỹ Thực Manh Chủ

    Bạn đang đọc truyện Mỹ Thực Manh Chủ của tác giả Toan Duẩn Kê Bì Thang. Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối.

    Đây là câu chuyện về nam nữ chính cùng nhau mở tiệm cơm làm giàu......