• Ta Vì Tiên Quân Gieo Tình Cổ

  Ta Vì Tiên Quân Gieo Tình Cổ

  Văn án

  Luyên Chu Huyền một thân một mình tiến vào Trung Nguyên, tham gia Chân Vương Pháp Hội. Vì là Hộ pháp của  Nam Chiếu Ngũ Tiên Giáo, gặp đủ các loại bài xích kì thị, cũng may hắn có thể bình tĩnh đối phó.

  Thế nhưng, khi nhìn thấy thanh mai trúc mã ngày xưa, nay là Phượng Chương Quân thủ tọa  Vân Thương Sơn, làm như không quen biết hắn, hắn liền triệt để mất bình tĩnh!

  Luyện Chu Huyền tính toán đem đầu trúc mã gõ mấy cái, giúp hắn hồi phục ký ức.

  Phượng Chương Quân: Có phải ngươi hạ tình cổ với ta không? Nếu không ta như thế nào lại yêu ngươi?

  Luyện Chu Huyền: Ngươi nói xem  ╮(‵▽′)╭ 

  - --------------------------------------------------------------------

  Ngoại yêu nội ngọt thụ X ngoài lạnh trong nóng công 

  Vai chính: Luyện Chu Huyền (A Diên), Phượng Chương Quân (Lý Trọng Hoa)

  Vai phụ: Xuân Ngô Quân, Lâm Tử Thanh, Huyền Đồng, Nặc Tác Mã, cổ vương 

  - --------------------------------------------------------------------