Tra Tiểu Cửu

 • Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

  Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

  Cũng là ngọc nữ sắc nước hương trời, thế nhưng số phận của cô và chị lại khác nhau một trời một vực!

  Trong khi cô phải chèo chống vì gia tộc đến mức phải bỏ mạng thì chị cô lại là minh tinh được người người ca ngợi là "thiên sứ".

  Nhưng, ông trời dường như còn thương hại cô, cho cô sống lại lần thứ hai!

  Lần này, cô quyết định sẽ giành lại tất cả những thứ thuộc về mình...