Trạch Nữ Hilry

 • Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

  Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

  ========

  <Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh> tại TruyenTRZ.com 

  ========

  Thể loại: ngôn tình, trinh thám, sủng,3S

  Anh nói với cô rằng:" Trần Đường Đường anh chỉ cho em hai lựa chọn một là về làm vợ anh, hai là sinh con cho anh em chọn đi."

  Cô trả lời " Hàn Thiên Vũ em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm đâu."

  Anh lại lưu manh nói" 18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao? "

  Cô tức giận " Anh dám?! "

  Anh càng thêm bá đạo: " Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy, thế nào?"