Tác Giả Trần Hưởng

 • Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế

  Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế

  Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế của tác giả Trần Hưởng. Nhạc Tuyên có chút buồn bực bởi vì sau vụ tai nạn xe cộ lại bị một người kỳ quái lừa bịp.

  Lừa thì cũng thôi đi, người kia lại còn đòi kết hôn với hắn.

  Từ chối được không?

  Viên Hàm Vũ: Trẫm cho rằng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng!

  Nhạc Tuyên: Không hề, là do ngươi cả nghĩ thôi.

  Viên Hàm Vũ: Những điêu dân này, trẫm sẽ giúp ngươi diệt trừ từng người một, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho trẫm!

  Nhạc Tuyên: Ngươi nói đạo lý tốt cái gì chứ, ta cực lực phản đối.