Tác Giả Trì Thượng Hồng Y

 • Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

  Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

  giới thiệu truyện:

  Chịu đựng hộc máu thức đêm xem xong quyển tiểu thuyết đam mỹ tra công điền văn cùng tên mà em gái đưa.

  Ngày hôm sau, Tiết thợ mộc liền xuyên vào trong sách, thành cái tên nhân tra ham ăn biếng làm, gia bạo phu lang ngược đánh nhi tử kia.

  Nam Mộc Thôn, thôn cũng như tên, trước cửa sau hè, đầu thôn cuối thôn tất cả đều là gỗ nam, hình như còn đều mang theo tơ vàng.

  Tiết thợ mộc như đạt được chí bảo, tiếp tục sự nghiệp thợ mộc của hắn, kiếm tiền dưỡng gia sủng phu lang, nhân tiện dẫn dắt toàn thôn làm giàu.

  Chỉ là bởi vì gia cụ qua tay hắn đều có năng lực đặc thù, gỗ sam có thể đề cao sinh lực, tăng tỉ lệ mang thai; gỗ hạch đào có thể đề cao chỉ số thông minh; gỗ hoa lê tăng cường thể chất; gỗ hồ dương có thể hạ nhiệt; hoàng dứa có thể giữ ấm; gỗ nam giảm bớt mệt nhọc; tử đàn có thể an thần......

  Tiết thợ mộc không cẩn thận liền trở thành hoàng thương.

  - ---------