Tác Giả trucxinh0505

 • Cuộc Sống Mới Của Hương Lê

  Cuộc Sống Mới Của Hương Lê

  Chàng đi biệt tích có còn?
  Mình ta đất khách gánh mòn tấm thân
  Trời thương số kiếp người trần?
  Cho ta một kiếp làm lại tấm thân.
  ( Cám ơn bài thơ của Chỉ Là Tôi )

  Tiễn anh lên xe về Sài thành kiếm việc, mong muốn cuộc sống tương lai hai vợ chồng tốt hơn. Anh hứa sẽ về trước ngày cô sinh con nhưng đến ngày chuyển dạ, hai đứa trẻ an toàn ra đời mà anh vẫn chưa trở lại. Không có lấy chút tin tức nào về anh, cô lo lắng nhưng ngặt nỗi hai con còn quá nhỏ. Năm bọn trẻ lên bốn, cô quyết định bán tất cả nhà cửa, ruộng vườn, đem theo hai con thơ lên Thành phố tìm anh. Một năm, hai năm... sáu năm vẫn không có lấy chút tin tức nào về anh mà cô thân đã hóa tro tàn dưới đất bụi. Nếu một lần nữa được làm lại cuộc đời, cô sẽ vẫn chọn lựa cuộc sống kiếp trước hay sao?