Tác Giả Trung Hoa Thuyết Thư Nhân

 • Triêu Tần Mộ Sở

  Triêu Tần Mộ Sở

  Văn án: 

  Hỏi: Bị gả cho một tra nam thì có cảm nhận như thế nào?

  Sở Du: Mỗi năm đủ ba trăm ngày đều muốn ly hôn y, mỗi tháng đủ ba mươi ngày đều muốn y chết quách cho rồi, mỗi ngày đủ mười hai canh giờ đều muốn cho y cái tát.

  [1] Triêu Tần Mộ Sở: Sáng theo nước Tần, chiều theo nước Sở. Thời chiến quốc Tần Sở là hai nước mạnh nên các nước chư hầu nhỏ vì sự an toàn của mình mà lúc thì ngả phía Tần, lúc lại theo bên Sở. Thành ngữ này ý chỉ người phản phúc vô thường (nguồn: tangthuvien). Tóm lại ý chỉ kẻ lật lọng, thay đổi chỉ trong chốc lát.

  [2] Trung Hoa Thuyết Thư Nhân: Người kể truyện Trung Quốc.
 • Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

  Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

  Bạn đang đọc truyện Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta của tác giả Trung Hoa Thuyết Thư Nhân. Diệp Đinh chân thành khuyên nhủ: Bệ hạ, thần nói thật, ngài bá đạo như thế sẽ khiến lão bà mình ngoẻo đấy!

  Ngụy Uyên:...

  Tinh lặng.

  Diệp tướng quân đúng không, tốt lắm!

  Diệp Đinh: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Ớ? Chờ một chút, tại sao người bị treo lên lại là ta....