Tác Giả Trùng Phong Hỏa Diễm Trư

 • Ta Có Một Võ Học Bảng

  Ta Có Một Võ Học Bảng

  Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Trư

  Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Kiếm Hiệp, Võ Hiệp, Xuyên Không

  Giới thiệu:

  Tông phái san sát, châu phủ phân tranh, yêu thú chiếm cứ.

  Loạn thế khắp nơi, võ đạo hưng thịnh.

  Hứa Ninh mang theo võ học bảng xuyên không đến đây, trở thành một thiếu niên làm ruộng.