Tác Giả Trường Phong Công Tử

 • Đế Vương Tại Hạ

  Đế Vương Tại Hạ

  Tác giả: Trường Phong Công Tử

  Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

  Giới thiệu:

  Thẩm Cảnh Bạch cả đời đều không biết được Dung Hoa lại thâm tình với mình như thế.

  Cho đến chết đi, hắn mới biết người cam tâm tình nguyện gả cho hắn, cũng lặng yên chịu đựng lạnh nhạt suốt năm năm trời, thì ra lai là thiên hạ đệ nhất công tử, thân phận ngầm là Ẩn Đế cao cao tại thượng, thế nhưng hắn vì mình, không màng sống chết, thanh danh hủy hoại.

  Dung Hoa một thân bạch y, trắng tựa tang y, quỳ gối tại từ đường Hoàng thất, bình tĩnh tạ tội: "Dung Hoa phụ lệnh của đế vương, phụ trách nhiệm thống nhất giang sơn, ly kinh phản đạo, tội không thể tha, giờ đây lấy máu tế thiên hạ."

  Một dòng máu tươi rỏ xuống, kết thúc một đời vốn có thể khiến vạn người kính ngưỡng của y, chỉ vì một "Bạch Cảnh".

  Sống lại một đời, Thẩm Bạch Cảnh nâng Dung Hoa trong lòng bàn tay, rồi lại phát hiện, Dung Hoa công tử thanh lãnh cao ngạo, trong mắt không có lấy một hạt cát này, thật ra còn có một bộ mặt khác.

  Dung Hoa: "Nghe nói vương gia phong lưu đa tình, nam sủng vô số?"

  Thẩm Bạch Cảnh: "Nghe nói công tử di thế độc lập, không nhiễm phàm trần?"

  Đều là giả.