Tác Giả Trường Yên

 • Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

  Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

  Bạn đang đọc truyện Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta của tác giả Trường Yên. Sau khi giả chết, nghe nói người trong lòng mỗi ngày đều đến trước mộ của ta khóc.

  Mộ Dung Diễn “chết”, thủ hạ nói với hắn, người trong lòng của hắn mỗi ngày đều đến trước mộ của hắn mà khóc.

  Hắn kích động một trận, lén đi nhìn xem, kết quả phát hiện người trong lòng căn bản không khóc, chỉ an tĩnh đứng trước mộ hắn.

  Trong lòng hắn ủy khuất, dịch dung đi thăm dò người trong lòng.

  Mộ Dung Diễn: Mỗi ngày ngươi đều đến đây nhìn hắn, có phải rất nhớ hắn hay không?

  Người trong lòng: Ta đến nhìn xem cỏ trên phần mộ của hắn cao được bao nhiêu rồi.
 • Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

  Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

  Bạn đang đọc truyện Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay của tác giả Trường Yên. Triệu Viễn Phong, anh là đồ khốn!

  Triệu Viễn Phong, sao anh đòi chia tay với tôi?