Tác Giả Tứ Nguyệt Tứ Nhật

 • Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh

  Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh

  Bạn đang đọc truyện Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh của tác giả Tứ Nguyệt Tứ Nhật. Tô Thảo Nhi bình thường đeo đôi kính đen, cầm chiếc bát xin ăn.

  Mọi người cho rằng hắn mù, thật ra đôi kính đen này chỉ là kính râm của người Tây Dương.

  Còn chiếc bát kia, chính là được Hoàng thượng ban cho, hắn cầm cái bát này, đến huyện thái gia cũng không dám nói gì hắn, ai bảo hắn chính là "phụng chỉ xin ăn".

  Một gã ăn xin "mù" lại còn đỏng đảnh, kén chọn, không ngon không ăn.

  Vì thế khiến quỷ keo kiệt Vương Cẩm Tài rất khó chịu!