Tử Sắc Mộc Ốc

 • Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

  Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

  Tên gốc: Trọng sinh chi làm cái tiểu nông dân
  Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc
  Edit + Beta: Thuỷ Tích Thanh Thanh
  Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Chủ thụ, Làm giàu trước yêu sau, Siêu lông gà vỏ tỏi, 1x1, HE

  Lý Tân Hạo dùng một ngọn lửa thiêu chết Hàn Đông Lỗi cùng tình nhân của hắn, trước khi sống lại mối thù đã báo xong,
  Sau khi sống lại mang lý tưởng vĩ đại làm một tiểu nông dân, đồng thời ứng phó tam cô lục bà, kiếm vài đồng tiền nhỏ.
  Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại dính phải tiểu thúc của tình nhân cũ?