Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng

  • Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

    Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

    Văn án: 

    Truyện Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu của tác giả Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng. Lăng Túc Nhiên sau một lần bị thương đã được Tần Nhã Khiết cứu sống. Không ngờ sau đêm đó người đồng hành cùng với cô không phải là anh. Mà một sinh linh bé nhỏ.

    Dẫn theo đứa trẻ sống ở nhà họ Tần và phải chịu biết bao hờn tủi. Nay lần đầu tiên con cô gặp bố cũng là ngày nó cận kề Quỷ môn quan...