Tương Chí Dạ

 • Trong Ác Mộng

  Trong Ác Mộng

  Giới thiệu:
  Nhiễm Văn Ninh, một người có thể thường xuyên mơ thấy lucid dream*, đột nhiên có thể đi vào giấc mơ của người khác. Ở đây, vì sao tất cả mọi thứ đều vượt xa thường thức? Vì sao Nhiễm Văn Ninh lại có liên hệ rất mật thiết với cảnh trong mơ?
  "Không biết cậu có tin tôi hay không, thật ra bây giờ, cậu đang ở trong giấc mộng của người khác."
  "Tư chất của cậu không tệ, người có thể mơ thấy lucid dream cũng không nhiều."
  "Không mấy thì cùng nhau đi thăm dò mộng cảnh nhé."
  "Có điều, cậu phải cẩn thận, cũng đừng mất phương hướng."