Túy Đảo Trường Không

 • Tiểu Gia Gánh Không Xuể A

  Tiểu Gia Gánh Không Xuể A

  Tác giả: Túy Đảo Trường Không

  Thể loại: đam mỹ, nhất thụ đa công (?), xuyên không dị thế ma pháp, mỹ nhân thụ, anh tuấn lãnh khốc, lưu manh, ôn nhu, bá đạo,... tùm lum công

  Văn này bàn tay vàng to to to, tác giả có đặt mìn, thỉnh đeo đồ bảo hộ đầy đủ để tránh nổ banh xác

  Về phần văn án... Thần mã, đó là cái gì, tác giả tỏ vẻ bản thân vô năng a, hảo hảo hoàn truyện rồi tính nga