• Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành

  Chàng Rể Siêu Cấp Giang Thành

  Bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành) của tác giả Tuyển Thanh. Từ một Tiên Kiếm Y Thánh người người bái phục, thế nào lại bị bị hãm hại, thần thức còn chút sót lại bị đánh xuống cõi phàm...

  Truyền thừa...truyền thừa...Thế nào lại sinh trong thân thể của người phàm?

  Phế vật?

  Từ khi nào Tiên Kiếm Y Thánh lại sa cơ tới mức bị coi khinh như vậy?

  Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a...

  Không được!!!

  Ta phải vả mặt từng người...từng người a...