Tác Giả U Lộ

 • Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa

  Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa

  Tác giả: U Lộ
  Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, HE
  Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
  Nhân vật chính: Dạ Phàm, Mặc Ngọc
  Tình trạng bản gốc: 526 chương

  Dạ Phàm đã tu luyện được vạn năm nhưng tâm tính không ổn định, sư phụ nói là bởi vì oán niệm của nàng quá nặng nên đã đưa nàng vào các tiểu thế giới để tôi luyện tâm tính. Nhưng cho dù có ở thế giới nào thì vẫn luôn có người quấn lấy nàng.