Tác Giả Vân Võng Nhiên

 • Quan Hệ Nuôi Dưỡng

  Quan Hệ Nuôi Dưỡng

  chương 1 đến 15: lấy của một bạn tên Hako
  Còn lại là do thích nên làm tiếp
  editor: Tuyên Hy
  edit hoàn: 87 chương + 2 phiên ngoại
  nhắc nhở: có thể edit không tốt lắm do mới lần đầu.
  Văn án:
  Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhân nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi.

  Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi.

  Hãy cùng xem tiểu la lị làm sao để thu phục ngự tỷ.