Vi Lạt Bất Thị Ma Lạt

 • Dạ Vũ Ký Bắc

  Dạ Vũ Ký Bắc

  Bạn đang đọc truyện Dạ Vũ Ký Bắc của tác giả Vi Lạt Bất Thị Ma Lạt. Năm mười hai tuổi, Chu Ký Bắc tới ờ nhờ nhà của Quý Quỳnh Vũ

  Năm hai mươi bảy tuổi, Quý Quỳnh Vũ bắt đầu tập được thói quen dỗ dành, che chở thiếu niên Chu Ký Bắc.

  Quý Quỳnh Vũ gọi cậu là Bắc Bắc, nói Bắc Bắc nghe lên chính là Bối Bối, trong từ bảo bốiChu Ký Bắc cho rằng Quý Quỳnh Vũ cũng yêu hắn.

  Nhưng Quý Quỳnh Vũ có bạn trai.

  Sau đó, Chu Ký Bắc cả đời này đều chỉ có thể dùng xe lăn, Quý Quỳnh Vũ lúc này dường như mới bắt đầu đối xử hắn khác đi.